Bus Aeroport Barcelona - Qualitat Aerobus Barcelona
  • AVÍS

    El servei només funciona entre Pl. Espanya i l'aeroport (T1 i T2), Inici i final a Av. Maria Cristina (a les torres venecianes).

Qualitat certificada UNE 13816

Aquesta certificació Europea de Qualitat s'aplica als transports col·lectius de viatgers.

Especifica els requisits de qualitat és aspectes com:

  • Servei ofert
  • Puntualitat i regularitat
  • Seguretat
  • Accessibilitat
  • Informació al usuari
  • Confort
  • Respecte amb el medi ambient

Tots els autobusos AEROBÚS compleixen amb les normes més restrictives Euro 5 i EEV (emissió de contaminants).

 

 

 

Applus - Qualitat Empresa Certificada UNE 13816

 

 

 

 

 

 

Certificat Qualitat normativa UNE 13816 - SGMT