Aerobus - Normes i condicions d'us

Normes d'ús

Faciliteu l'import exacte o el més aproximat possible (canvi màxim 20€).

Els bitllets amb codi QR s'han de validar a l'entrada del vehicle.

Conserveu el vostre bitllet al llarg del trajecte.

No distragueu el conductor.

Sigueu amables amb tothom i cediu els seients d'ús preferent a qui ho necessiti.

No mengeu ni beveu dins dels vehicles.

Situeu les vostres maletes en els espais reservats als equipatges.

Sol·liciteu la vostra parada amb suficient antelació.

Situeu-vos a la porta de sortida quan s'apropi la vostra parada.

Tingueu cura del vostre equipatge.

 

DRETS DELS VIATGERS:

 • Ser transportats i continuar el viatge en cas de parada per incidència.
 • Sol·licitar i rebre informació sobre els serveis o modificacions dels itineraris.
 • Ser tractats respectuosament i correctament pels empleats.
 • Formular reclamacions i rebre’n resposta.

CIVISME I CONVIVÈNCIA:

 • No és permès de fumar a bord dels autobusos.
 • S'evitarà el deteriorament o el maltractament dels autobusos i parades.
 • L'entrada i sortida s'ha d'efectuar per les portes senyalitzades.
 • Cal reunir les condicions mínimes de salubritat i higiene per no molestar altres usuaris.
 • Ateneu les indicacions dels empleats i/o dels cartells d'avís.
 • No és permès de viatjar amb animals, excepte els gossos pigall i els domèstics que vagin en receptacles adequats.
 • El personal de l'empresa podrà prohibir l'entrada o ordenar la sortida de l'autobús als viatgers que incompleixin les obligacions anteriors.

TÍTOLS DE TRANSPORT:

 • Cal disposar de bitllet vàlid per al trajecte que es vol recórrer.
 • L'AEROBÚS no és un servei integrat en el Sistema Tarifari per tant cal comprar el bitllet propi de l'AEROBÚS.
 • Els menors de 4 anys viatgen de franc.
 • No són vàlids els bitllets alterats o manipulats.

INFRACCIONS I SANCIONS:

 • Viatjar sense bitllet vàlid serà sancionat amb una multa mínima de 100€.
 • Aquest és un extracte del Reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de l'àmbit de l'Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona. Consultar el reglament íntegre a la web de l'AMB.
 • Els conductors i el personal de parada disposen de fulls de reclamació.