Aerobus - Política de privadesa del servei de bus

Política de privadesa

1.- NOTA LEGAL

Aerobusbcn.com és un domini d'internet propietat de SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L.degudament inscrita en el Registre Mercantil.

SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L.

Codi d'identificació fiscal (CIF) núm B65122517 
Plaça Joan Miró, 3, 08912 Badalona
Telèfon +34 93 707 69 98 |+34 93 384 17 58
Web Corporativa: http://www.aerobusbcn.com
Email: info@sgmt.cat

2.- PROTECCIÓ DE DADES

SGMT manté una política de confidencialitat de les dades personals aportades en línia pels seus Clients i es compromet a la seva protecció. Aquesta protecció s'estén a tot el que faci referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través d'Internet.

En aquest sentit, SGMT garanteix, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les dades personals dels seus Clients, així com que el servidor en el que s'emmagatzemaran i tractaran disposa de les mesures de seguretat necessàries per tal d'evitar l'accés a tercers no autoritzats.
A tal efecte, SGMT garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, pel que s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers amb dades de caràcter personal i altres normatives de desenvolupament. Això no obstant, SGMT podrà facilitar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius quan així li sigui demanat, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

En compliment del que es disposa en la LOPD, s'informa que la recollida de les seves dades de caràcter personal es produeix amb les següents finalitats: (i) el de poder-li prestar els serveis als quals tindrà accés a través del nostre Portal (compra de títols, esdeveniments, promocions, actes, concursos), (ii) comercials i publicitaris a través de qualsevol mitjà (electrònic o no), i (iii) realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat.

En tot cas, les seves dades s'incorporaran als fitxers de SGMT que corresponguin segons el servei al que s'accedeixi, i a fi que siguin tractats per a la finalitat descrita en l'apartat (i).

En el cas que ens hagi donat la seva autorització, mitjançant marcació, les seves dades s'inclouran també en el fitxer “Usuarios Web” i podran ser utilitzats, a més, per poder-li contactar, fins i tot via Internet per a les finalitats (ii) i (iii). Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a SGMT via email info@sgmt.cat, enviï una carta amb la seva sol·licitud a SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L., Av. Joan Carles I, 50 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, indicant en l'assumpte “Exercici de drets LOPD”.

3.- SEGURETAT

SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L.  ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.