Política de qualitat, medi ambient, seguretat i salut | AEROBUS

Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut de els/les treballadors/es

SERVEIS GENERALS DE MOBILITAT I TRANSPORT, S.L. (SGMT) desenvolupa la seva activitat en la prestació i explotació del servei regular de passatgers entre l'Aeroport de Barcelona-El Prat (Terminals T1 i T2), i el centre de la Ciutat de Barcelona. La nostra política es basa en els següents principis:

 

1.      Lideratge en Qualitat de servei dins del sector, mitjançant la millora de la competitivitat i l'aportació dels recursos que permetin mantenir i desenvolupar la identitat i el prestigi de SGMT.

2.      Donar compliment als requisits dels clients, així com als requisits legals i reglamentaris que siguin aplicables i a tots aquells que l'organització subscrigui de forma voluntària, incloent un compromís en la millora de les condicions de treball i de la protecció de la salut laboral de les persones treballadores i de millora contínua de la gestió i el compliment de la Seguretat i Salut dels Treballadors.

3.      Protecció del medi ambient mitjançant la prevenció de la contaminació, i l'ús sostenible de recursos, que es pugui produir com a conseqüència de les nostres activitats o serveis, així com dels accidents i les malalties professionals.

4.      Vetllar perquè els nostres serveis i instal·lacions d'atenció al client siguin accessibles.

5.      Potenciar el treball en equip per a l'aprofitament integral de les capacitats i sinergies de SGMT, amb visió futur.

6.      Comunicació interna i externa a tots els nivells entre àrees i empreses, que permeti transmetre els esforços al personal i a la clientela.

7.      Foment de les relacions internes i de la professionalització, identificant cadascú els seus clients (externs i interns) i orientant les activitats per satisfer les seves necessitats.

8.      Desenvolupament de les competències del personal i manteniment de normes d'actitud i conducta en les relacions internes i externes.

9.      Millora contínua de l'eficàcia del sistema de gestió.

 

D'aquesta forma els serveis prestats compliran les expectatives de qualitat de la nostra clientela, minimitzant els riscos per als nostres treballadors i treballadores i per al medi ambient, assegurant la conformitat amb els requisits aplicables, eliminant les no conformitats quan aquestes es produeixin i establint mètodes per evitar que puguin produir-se de nou.

Amb la demostració individual i col·lectiva del nostre esperit aconseguirem els objectius desitjats i desenvoluparem la nostra imatge, assegurant el futur de tots.

 

Barcelona, desembre de 2017