Wifi gratis - Aerobus Barcelona

Free Wifi

L'accés a Internet no necessita registre per part de l'usuari. Tan sols ha de seleccionar la xarxa wifi identificada a cada autobús amb el nom Aerobús i una xifra de tres dígits (per exemple, Aerobús 000).

Un cops seleccionada la xarxa, l'usuari ha d'accedir al navegador d'Internet del seu dispositiu per tal de poder acceptar les normes d'ús. L'usuari pot tener accés a tots els programes i aplicacions en línia mitjançant qualsevol dispositiu (mòbil, tableta o ordenador portàtil). Només queda limitada la descàrrega d'arxius grans o de contingut inadequat. 

Gràcies a aquesta novetat tecnològica, l'Aerobús es converteix en un servei més modern i accesible per a tots els seus usuaris. 

Wifi gratis d'Aerobús